За проекта

Начало / За проекта


В света на виното термина тероар е концепция за отношенията между земя, лоза и човек. Смята се, че земята, върху която се отглеждат лозовите масиви, придава уникални качества, специфични единствено за съответния регион. Неслучайно най-добрите вина със собствен характер носят наименованието на местността, от която произхождат. Добрият тероар е строго ограничен, а когато е съчетан с подходящия сорт, се произвеждат истински върховните вина.

В Черноморския регион условията на местния климат са едно от разковничетата за успеха на белите сортове. Голямата температурна амплитуда - топли дни и студени нощи, полъхът на ветровете, обусловен от недалечното разстояние до морския бряг и ниската надморската височина, определят благоденствието на свежи и ароматни бели и ранозреещи червени сортове.

Проектът „Море и вино“ е смесен и касае информационни елементи, свързани с отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол и  свързани със схемата на Европейския съюз за ЗНП и ЗГУ по отношение на специфичното качество, репутация или други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход.

Черноморският регион се отличава с голямо разнообразие от стилове и качество на произвежданите вина със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ).

Защитеното наименование за произход (ЗНП) идентифицира продукт:

а) произхождащ от специфично място, регион или, в изключителни случаи, държава;

б) чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите природни и човешки фактори; и

в) чиито етапи на производство се извършват в определения географски район.

Защитеното географско указание (ЗГУ) идентифицира продукт:

а) с произход от специфично място, регион или държава;

б) чието качество, репутация или други характеристики се отдават предимно на неговия географски произход; и

в) на който поне един етап от производствения процес се осъществява в определения географски район.

Основната разлика между ЗНП и ЗГУ е, че докато при ЗНП всички етапи на производство от добив на суровини до получаване на крайния продукт се осъществяват в определения географски район, при ЗГУ поне един от етапите на производство или подготовка на продукта следва да се извършва в определения географски район.

Другата цел на проекта е информираност за отговорна консумация на алкохол. Алкохолът има място в европейския бит и култура: при празнуването на лични и религиозни празници. Според Министерството на здравеопазването за вредна употреба можем да говорим, когато човек все по-често пие и в същото време все по-често отлага решаването на ежедневните си задачи, така те постепенно минават на заден план. Вредната употреба на алкохол е пряко свързана със стреса на съвременния живот, но консумацията му не решава, а задълбочава проблемите. Много хора се справят със ситуацията чрез разговори с близки и приятели, членуване в клубове, разходки сред природата, консултират се с психолог и др., което със сигурност е по-здравословно и води до реалното разрешаване на проблемите и задачите в ежедневието.

Важен фактор, на който трябва да се залага, е обучението на хората и придобиването на добра винена култура.

Информация за отговорната консумация на алкохол от сайта на МЗ www.mh.government.bg